Adobe Flash w 2021 roku

Artykuł jest w trakcie rozbudowy.

Oprogramowanie Adobe Flash przestało być wspierane 31 grudnia 2020, a kilka jego ostatnich wersji przestało działać z dniem 12 stycznia 2021. Adobe zaleca, aby ze względów bezpieczeństwa odinstalować oprogramowanie ze swojego komputera.

Na niniejszej witrynie znajduje się poradnik jak przywrócić do działania dodatek Adobe Flash w systemie Microsoft Windows 10 (oraz starszych). Wszystkie czynności prezentowane na tej stronie wykonujesz na własną odpowiedzialność. Uruchamianie wtyczki Adobe Flash po 31 grudnia 2020 jest niezalecane i niebezpieczne.Rozwiązanie A: Firefox ESR 78 oraz archiwalna wersja Adobe Flash

Jest to najprostsze i najbardziej zalecane rozwiązanie, aby uruchomić strony wykorzystujące wtyczkę Adobe Flash. Wersja ESR przeglądarki Firefox 78 będzie otrzymywała aktualizacje przynajmniej do września 2021. Pozostałe przeglądarki (w tym Chrome, Edge i IE) usunęły wsparcie Flasha na początku 2021 roku.

Uwaga! Jeżeli korzystasz z nowszej wersji przeglądarki Firefox, zainstalowanie wersji ESR może spowodować usunięcie jej oraz utworzenie nowego profilu użytkownika. W takim przypadku należy odwołać się do dokumentacji przeglądarki przed przystąpieniem do dalszych działań.

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą dostępną wersję przeglądarki Firefox ESR 78

Poniżej znajdują się odnośniki do różnych wersji wydania 78 ESR przeglądarki Firefox. Aż do momentu wydania kolejnej wersji ESR (13 lipca 2021), zalecamy skorzystanie z oficjalnej strony do pobierania:

2. Odinstaluj wtyczkę Adobe Flash z Twojego komputera, jeżeli masz ją zainstalowaną

2a. Otwórz Menu Start i wejdź w sekcję Ustawienia 2b. Wejdź w sekcję Dodaj lub usuń programy 2c. Odinstaluj wszystkie wersje Adobe Flash Player

3. Zainstaluj Adobe Flash w wersji 32.0.0.371

Ostatnią opublikowaną wersją wtyczki Adobe Flash, która nie posiada blokady czasowej, uniemożliwiającej korzystanie z programu po 12 stycznia 2021 jest 32.0.0.371. Do przeglądarki Firefox należy pobrać wersję NPAPI:

Po zainstalowaniu wtyczki, należy uruchomić ponownie przeglądarkę Firefox 78 ESR. Strony korzystające z Flasha powinny działać poprawnie. Pamiętaj, aby zablokować automatyczne aktualizacje Flasha oraz nie aktualizować wersji przeglądarki Firefox do kolejnej głównej wersji ESR (91).Rozwiązanie B: Przeglądarka w archiwalnej wersji oraz cofnięty zegar

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy mieć zainstalowaną wersję dowolnej z głównych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, IE) z 2020 roku lub wcześniej oraz dowolną wersję wtyczki Adobe Flash. Wersje wtyczki późniejsze niż 32.0.0.371 posiadają blokadę czasową, uniemożliwiającą jej działanie po 12 stycznia 2021, wyświetlając taką grafikę:

Flash Screen of Death

Najbardziej prostym rozwiązaniem jest wyłączenie automatycznej synchronizacji czasu i ręczne cofnięcie daty zegara systemowego, na przykład do 2020 roku.

Uwaga! Te rozwiązanie może spowodować problemy z połączeniem się ze stronami internetowymi po HTTPS oraz sprawić, że część aplikacji będzie działała nieprawidłowo. Cofanie czasu w systemie może powodować olbrzymi chaos w systemie plików i powodować nieprzewidywalne zachowanie komputera.Rozwiązanie C: Maszyna wirtualna z cofniętym zegarem i archiwalną wersją przeglądarki

Jest to najbardziej "czyste" i bezpieczne rozwiązanie, gdyż nie wprowadzamy żadnych zmian do głównego systemu operacyjnego, a strony korzystające z niebezpiecznej wtyczki Adobe Flash są uruchamiane w izolowanym środowisku.Źródła

O tej stronie

Witryna została przygotowana dla osób, które z różnych przyczyn potrzebują nadal używać oprogramowania Adobe Flash w 2021 roku lub później. Ponownie jednak przestrzegamy, że jest to oprogramowanie przestarzałe i powszechnie uznawane jako niebezpieczne. Autorzy strony zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu korzystania z tego oprogramowania.

Wszystkie pliki dostępne do pobrania na tej stronie zostały udostępnione w celach edukacyjnych. Autorzy witryny nie roszczą sobie żadnych praw do zamieszczonego tutaj oprogramowania firmy Adobe lub innych organizacji. Logo oprogramowania Adobe Flash jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez firmę Adobe Systems Inc.

Strona została przygotowana przez społeczność Starych Programów